<BGSOUND SRC="midi/o.mid" LOOP=3 hidden="true" autostart="true"> <BGSOUND SRC="midi/b.mid" LOOP=3 hidden="true" autostart="true"> <BGSOUND SRC="midi/e.mid" LOOP=3 hidden="true" autostart="true"> <BGSOUND SRC="midi/y.mid" LOOP=3 hidden="true" autostart="true"> <BGSOUND SRC="midi/o.mid" LOOP=3 hidden="true" autostart="true"> <BGSOUND SRC="midi/r.mid" LOOP=3 hidden="true" autostart="true"> <BGSOUND SRC="midi/d.mid" LOOP=3 hidden="true" autostart="true"> <BGSOUND SRC="midi/e.mid" LOOP=3 hidden="true" autostart="true"> <BGSOUND SRC="midi/r.mid" LOOP=3 hidden="true" autostart="true"> <BGSOUND SRC="midi/s.mid" LOOP=3 hidden="true" autostart="true">